Mercalin striper : Sprayfärg för Linjemarkering Visa större

Mercalin Striper Klarlack

Lagervara

En skyddande spray för att skydda/förstärka dina linjemarkeringar. Förlänger hållbarhetstiden med sin sammansättning som skyddar mot ultraviolett strålar och mekaniskt slitage.

More details

Hämta säkerhetsdatablad


Datablad

Produkttyp Sprayfärg för linjemarkering
Markeringens hållbarhet 12 månader
Volym 500 ml
Förpackning 12 per låda
Varumärke MERCALIN

Ladda ner

Mer information


EGENSKAPER

  • Produktkomplementering
  • En mycket robust säkerhetshatt som kan öppnas med bara en hand
  • Torktid: 5-10 minuter
  • Täckning: mycket bra
  • Färglös

SPECIFIKATION

Hälsa och säkerhet

Ingen färgdimma eller droppar vd användning.
CLP etikett med 2 piktogram.

FARA

H222 Extremt brandfarling aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärrmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsid eller omtöcknad.

SÄKERHETSDATABLAD 

Hämta säkerhetsdatablad

 


Använd med