TRACING PLUS : Högresistent Linjemarkering

TRACING® PLUS är en linjemarkeringsspray med mycket hög tålighet mot friktion och smuts. Det rekommenderas att använda linjemarkeringssprayen på ytor med stort slitage. Det är det bästa valet för fabriker eller logistiklager. 750 ml-förpackningen möjliggör en längre och mer ekonomisk linjemarkering.

More details

I lager

Hämta säkerhetsdatablad


Datablad

Produkttyp Sprayfärg för linjemarkering
Typ av färg Icke-fluorescerande färg
Markeringens hållbarhet 12 månader
Volym 750 ml
Förpackning Kartong med 6 aerosoler
Varumärke SOPPEC

Mer information


  

EGENSKAPER

 

nsf certification soppec tracing plus

 • Utmärkt vidhäftningsförmåga och stark mekanisk resistens.
 • Utmärkt resistens mot nedsmutsning.
 • Tydliga linjer tack vare det speciella munstycket.
 • Snabbtorkande: ca 15–20 min.
 • Markeringens hållbarhet: ca 12 månader beroende på underlag och belastning av linjerna.
 • Användningstemperatur: +5 °C till 50 °C.
 • *NSF (non food compound)-certifierad, kan användas i lokaler där livsmedel lagras eller tillverkas. Organisationen NSF är erkänd över hela världen. Registreringsnummer: 149448

 

Linjebredd 5 till 10 cm (justerbar på vagnen) Dessa värden är endast vägledande Med 1 aerosol på 750 ml
1 skikt 2 skikt
med långsam applicering 100 m 50 m
snabb applicering 150 m 75 m

  

SPECIFIKATION

 

Lagring & hantering

Aerosolerna ska förvaras mellan 15 och 25 °c och i en relativ luftfuktighet på mellan 50 och 60 %. Får ej utsättas för temperaturer över 50 °c.
Förvaras åtskilt från antändningskällor, värme och solljus.
Liksom vid all annan materialhantering och lagring rekommenderas särskilt att rökning är förbjuden.

 

Sammansättning

Bindemedel: blandning av akryl och uretanalkyd.
Pigment: mineral- och organiska pigment fria från bly och kadmium.
Lösningsmedel: komplex blandning fri från klorerat lösningsmedel och aromatiska föreningar (toluen, xylen etc.).
Drivgas: dimetyleter.

 

Applicering

Manuell eller med hjälp av vår appliceringsutrustning (4-hjulig vagn, pistolhandtag).
Torktid: 15 till 20 min.

 

Hälsa och säkerhet

picto inflammable

 

GENERELLA ANVÄNDNINGSVILLKOR

 

Oavsett markens skick bör följande villkor uppfyllas för bästa möjliga applicering av TRACING® PLUS: Korrekt preparering av ytan som ska målas är avgörande för att färgen ska fästa optimalt.
Rengör ytan väl så att den är fri från damm, smuts, fett etc.
Luftfuktigheten bör ligga mellan 10 och 50 %.
Appliceringstemperaturen bör inte vara lägre än 5 °C.
För att få en linje av god kvalitet bör appliceringen av det första skiktet (grundskiktet) göras snabbt ; däremot bör det andra och eventuellt tredje
skiktet appliceras långsammare för att uppnå önskad täckning.

  

Rekommendationer efter typ av underlag :

 

BETONG

 
Före applicering av TRACING® PLUS på ny betong krävs minst 3 till 4 veckor för betongen att torka

 

ASFALT

Före markering på ny beläggning av asfalt rekommenderas att man väntar i minst 15 dagar för att inte försämra markeringens kvalitet.

 

Särskilda villkor för syntetiska golv (plast, PVC, lackerade) och målade golv (epoxi, PUR).


Inom det här området finns det många typer av färg och det är möjligt att golvfärgen är inkompatibel med TRACING® PLUS (eller att det är problem med
vidhäftningsförmågan). Därför rekommenderar vi att man först gör ett test på den här typen av material.

 • Linjerna kan skyddas med ett skikt av vårt lack PROTECT LINE för att ytterligare öka deras hållbarhet och resistent mot nedsmutsning

 

ANVÄNDNINGSRÅD

 • Används upp och ned, reglera appliceringshöjden med hjälp av den utrustning som används för att få önskad bredd på linjen.
 • FÖRE ANVÄNDNING: skaka aerosolen väl upp och ned för att blanda färgen noga, fortsätt även när kulorna hörs tydligt.
 • EFTER ANVÄNDNING: Rensa med munstycket uppåt (tills det bara kommer ut gas), för att rengöra ventil och munstycke.

 

SÄKERHETSDATABLAD 

Hämta säkerhetsdatablad

 


Använd med