Alkyd Industrial Top Coat Visa större

Alkyd Industrial Top Coat

Bättringslack Alkyd

Lagervara

Sammansatt av modifierade alkydhartser som ger färgen god täckförmåga och en hög glans med lång hållbarhet. Tålig mot repor och slag. Som komplement finns det också en alkydhartsbaserad färg med transparent finish som kan användas som ett skyddande skikt för att förstärka glansen.

More details


Datablad

ProdukttypIndustrifärger
Volym400 ml
FörpackningKartong med 12 aerosoler
VarumärkeSOPPEC

Ladda ner

Mer information


Som komplement finns det också en akrylhartsbaserad färg med metallicfinish för att återställa ytors metalliska utseende som kan appliceras på metall eller på en grundfärg.

Andra RAL färger på begäran och beroende på kvantitet , kostnad och leveranstid.

Färger av bättringslack alkyd

RAL 1004
golden yellow

REF : 381004B

RAL 1007
daffodil yellow

REF : 381007B

RAL 1018
zinc yellow

REF : 381018B

RAL 2000
yellow orange

REF : 382000B

RAL 2002
vermilion

REF : 382002B

RAL 3000
flame red

REF : 383000B

RAL 3020
traffic red

REF : 383020B

RAL 4001
red lilac

REF : 384001B

RAL 5010
gentian blue

REF : 385010B

RAL 5015
sky blue

REF : 385015B

RAL 6001
emerald green

REF : 386001B

RAL 6005
moss green

REF : 386005B

RAL 6009
fir green

REF : 386009B

RAL 6018
yellow green

REF : 386018B

RAL 7001
silver grey

REF : 387001B

RAL 7005
mouse grey

REF : 387005B

RAL 7012
basalt grey

REF : 387012B

RAL 7016
anthracite grey

REF : 387016B

RAL 7035
light grey

REF : 387035B

RAL 9001
signal white

REF : 389001B

RAL 9005
jet matt black

REF : 389005M

RAL 9005
jet black glossy

REF : 389005M

RAL 9006
white aluminium

REF : 389006B

RAL 9010
pure white matt

REF : 389010M

RAL 9010
pure white glossy

REF : 389010B

RAL 9016
traffic white

REF : 389016BEGENSKAPER

 

  • Utmärkt vidhäftningsförmåga och hög täckförmåga.
  • Värmresistens: 110°C
  • Dammtorr: 10-20 min
  • Klibbfri: 30-60 min
  • Genomtorr: 24-48 timmar
  • En aerosol räcker till: ca 2 m2 (beroende på temperatur, skiktets tjocklek, fuktighet

 
SPECIFIKATION

 

Sammansättning

Professionell färg.
Bindemedel: modifierad alkydhartser.
Lösningsmedel: blandning av lösningsmedel. Fri från bly och tungmetaller.
Drivgas: dimetyleter.

 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

 

  • Före användning, skaka aerosolen väl under minst 2 minuter så att pigmenten blandas korrekt. Underlaget ska vara fettfritt, rent och torrt. Avlägsna fett, rost och damm från ytan som ska behandlas.
  • För förbättrad vidhäftning rekommenderas applicering av ett undre skikt först beroende på underlagets skick.
  • Spraya med ett avstånd på 25 cm från ytan. Bäst resultat uppnås genom applicering av flera tunna skikt i olika riktningar istället för ett enda tjockt skikt. Låt torka i ca 30 minuter mella varje skikt.
  • Vid behov, gör eventuellt ett test och applicera på ett mindre synligt ställe för att kontrollera färgens kompatibilitet.

 

Hälsa och säkerhet

Vid behov kan ni ladda ned säkerhetsdatablad för våra produkter på nätet utan kostnad: www.quick-fds.com.
CLP etikett med 2 pictogram.

FARA
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögorritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

picto inflammablepicto dangereux

 

SÄKERHETSDATABLAD 

Hämta säkerhetsdatablad