Fuel System Cleaner Visa större

Fuel System Cleaner

Förgasarrengöring

Lagervara

Soppecs förgasarrengöring är inte frätande, har en utmärkt upplösande verkan och lämnar inga rester vilket gör att förgasaren fungerar normalt efter rengöring.

More details

Hämta säkerhetsdatablad


Datablad

Produkttyp Tekniska produkter
Volym 500 ml
Förpackning 12 per låda
Varumärke SOPPEC

Ladda ner

Mer information


EGENSKAPER

 

  • Förpackning: 500 ml
  • Sammansättning: blandning av aromatiska och alifatiska kolväten, ketoner och alkoholer
  • Utseende: klar färglös vätska
  • Drivmedel: propan-butan
  • VOC-EU g/l: 745 g/l
  • Relativ densitet (g/ml 20 °C): 0,745
  • Ångtryck vid 20 °C: 3,2–3,6 bar
  • Sprayflöde: 3,1 g/sek.

 

ANVÄNDNINGSRÅD

 

PRO TECH rengöring för förgasarsystem innehåller ett lättantändligt lösningsmedel. Låt därför varma motorer svalna innan produkten används. Täck över elektriskt ledande komponenter och stäng av elektriska system före behandling. Spraya jämnt på de komponenter som ska behandlas och de som eventuellt ska demonteras och låt verka i endast några minuter. För kraftigt nedsmutsade områden, låt verka i ca 5–10 minuter. Borsta bort smuts som sitter hårt. Låt elektriskt ledande komponenter lufttorka efter rengöring. Varning: produkten är ej avsedd att användas på dieselmotorer!

 

Hälsa och säkerhet

picto inflammablepicto dangereux

 

SÄKERHETSDATABLAD 

Hämta säkerhetsdatablad