Lubricant Multispray Plus Visa större

Lubricant Multispray Plus

Multispray Plus

Tar snabbt bort korrosion och avlägsnar smuts och föroreningar från oxiderade metalldelar. Den låga densiteten gör att produkten tränger in snabbt och omedelbart lossar kärvande muttrar, bultar, fjädrar, lås, kedjor etc. Oumbärligt hjälpmedel för mekaniska verkstäder, verktygsmakare, varv, bilverkstäder och underhållsavdelningar inom tillverkningsindustrin.

More details

I lager

Hämta säkerhetsdatablad


Datablad

Produkttyp Tekniska produkter
Volym 200 ml
Varumärke SOPPEC

Mer information


EGENSKAPER

  • Förpackning: 200 ml
  • Sammansättning: aromatiska kolväten, mineraloljor, antikorrosions- och antifukttillsatser
  • Utseende: klar, färglös vätska, lätt grumlig
  • Drivmedel: propan-butan
  • Relativ densitet (g/ml 20 °C): 0,70
  • Ångtryck vid 20 °C: 3.2 bar

ANVÄNDNINGSRÅD

Skaka före användning. Applicera erforderlig mängd multispray. En bättre smörjning uppnås efter att lösningsmedlet har avdunstat.

Hälsa och säkerhet

CLP etikett med 1 piktogram.

FARA

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

picto inflammable

SÄKERHETSDATABLAD

Hämta säkerhetsdatablad