Yrkesverksamma inom träindustrin använder produkterna i SOPPEC FOREST-sortimentet för att tillgodose behovet av märkning och markering i sina skogsvårdande, mobiliserande och/eller träbearbetande arbetsuppgifter. Detta sortiment är framtaget för behovet av precision, synlighet och hållbarhet inom en rad olika användningsområden. Sortimentet av fluorescerande och icke-fluorescerande märksprayfärg för träd med tillhörande produkter är mycket omfattande och uppfyller de mest krävande behoven för skogsarbetare.

 

SOPPEC FOREST-sortimentet består också av flera kompletterande produkter för skogsbruk och trädmärkningstillbehör som är framtagna just för skogs- och träindustrin.

 

Alla våra märksprayfärger för träd är försedda med en hatt som säkerställer precision i märkningen, en droppfri färg samt bekväm användning. De används vända uppåt.

 

Certifierat kvalitets-, säkerhets- och miljöledningssystem

Technimas integrerade kvalitets-, säkerhets- och miljöledningssystem bygger på tre certifieringar: ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för hälsa och säkerhet. Inom dessa tre kompletterande områden går Technimas strategi ut på att analysera och förebygga risker och kontinuerligt förbättra prestandan, kundnöjdheten och överensstämmelsen med lagkrav.

Trippelcertifieringen har förnyats framgångsrikt vart tredje år alltsedan 2004.

 

Förvaring och hantering av Soppec Forest-produkter

Aerosoler ska förvaras i 15–25 °C temperatur och 50–60 % relativ luftfuktighet.

Förvaringstid under ovanstående förhållanden före användning: lösningsmedelsbaserade märkfärger: 4 år för vattenbaserade märkfärger: 2 år

Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Får inte utsättas för värme eller direkt solljus.

Som vid all annan hantering och förvaring är RÖKNING FÖRBJUDEN.

 

Förpackning av Soppec Forest-produkter

Alla våra aerosoler har en bruttovolym på 650 ml och en nettovolym på 500 ml.

De packas på inplastade pallar med 75 stycken lådor innehållande 12 sprayburkar.

Hälsa och säkerhet

Säkerhetsdatablad finns tillgängliga på www.quick-fds.com

Det finns 8 produkter.

Visar 1-8 av 8 objekt