Slide thumbnailUpptäck mer

> 20% mindre VOC än Fluo TP

> 20% vatten

> Samma ledande resultat som Fluo TP

Vattenbaserad märkfärg

NY Fluo TP Hydro

Märkfärg för byggarbetsplatser

Technima CONSTRUCTION-sortimentet av märkfärg för byggarbetsplatser har varit ett referensmärke inom bygg- och anläggningsindustrin i över 20 år tack vare den oöverträffade prestandan. Dessa märkfärger var de första som hade den patenterade säkerhetshatten. Våra märkfärger för byggarbetsplatser garanterar användarna en tydlig och exakt sprayning, en hållfasthet mot stötar och fall, och en hög tillförlitlighet.

 

Våra märkfärger för byggarbetsplatser kan appliceras på alla slags ytor (asfalt, grus, sand eller gräs) och ger marknadens bästa täckning och synlighet. Märksprayfärgerna håller mycket hög kvalitet och uppfyller alla krav och förväntningar hos dem som använder de här färgerna inom bygg och anläggning vid exempelvis vägarbeten, uppmärkning av rörledningar, elinstallationer med mera. 

Våra märkfärger för byggarbetsplatser är också lämpliga att användas av trädgårdsmästare och landskapsarkitekter.

 

SOPPEC och MERCALIN CONSTRUCTION erbjuds i ett stort antal av standardiserade kulörer, fluorescerande eller icke-fluorescerande. Du hittar bland annat burkar med röd, gul, orange, blå, grön, vit eller rosa färg för byggarbetsplatser. 

 

Märksprayfärgerna i SOPPEC och MERCALIN CONSTRUCTION-sortimentet har 

 • säkerhetshattar med hög hållfasthet mot stötar och fall
 • märkning med en varierande hållbarhet som kan anpassas efter behov från en till 12 månader
 • icke-fluorescerande eller starkt fluorescerande kulörer
 • ett system som är lätt att använda.

Bland de kompletterande tekniska produkterna för byggindustrin och märkningstillbehör för byggarbetsplatser hittar du bland annat appliceringshandtag, pistolhandtag, snörslår med krita, pulver, skyltningstejp, bitumensprayer med mera.

I SOPPEC CONSTRUCTION-sortimentet finns också ett antal bitumenprodukter.

Fördelarna med våra märkfärger för byggarbetsplatser

Märksprayfärgerna för byggarbetsplatser finns med flera olika säkerhetshattar:

 • Soppecs patenterade TP Cap som är tillverkad av återvunnen plast för märkfärger som appliceras vända upp och ned.
 • Mercalins säkerhetshatt med 360°-ventil.
 • En andra Soppecs säkerhetshatt med flera riktningar för våra 360° märkfärger för byggarbetsplatser.
 • Alla aerosoler är formulerade enligt reglerna för vår trippelcertifiering.
 • Det finns produkter som kan användas ned till mycket låga temperaturer tack vare högtrycksburkar och specifik drivgas.

Miljön och säkerheten kommer alltid i första hand

 • Våra märksprayfärger är fria från cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen (CMR) i kategorierna 1A, 1B och 2 vid en koncentration högre än det lagstadgade gränsvärdet 0,1 %.
 • De är formulerade utan hexan, metanol, toluen och xylen
 • Utan tungmetaller som bly (Pb) och kadmium (Cd)
 • Utan miljöfaroangivelse H412: ”giftigt för vattenlevande organismer” och inga skadliga långtidseffekter på ekosystemet
 • Vår märkning överensstämmer med förordning (EG) nr 1272/2008 och dess omarbetningar. (CLP-förordning (EG) nr 1272/2008; klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter

Hälsa och säkerhets

Säkerhetsdatablad finns tillgängliga på www.quick-fds.com

Det finns 10 produkter.

Visar 1-10 av 10 objekt