De marknader som Technima verkar på

Technima är en erkänd global aktör inom formulering av färger men också inom tillverkning och förpackning av aerosolspraysystem såsom märkfärger, bättringsfärger, industrifärger, tekniska produkter med mera.

Koncernen är känd för sina starka varumärken och innovativa, högpresterande produkter, vilket gör oss till förstahandsvalet för både proffs och konsumenter.

Våra produkter används inom olika branscher och för olika ändamål.

Märkningsprodukter inom bygg och anläggning och offentliga arbeten

Ett sortiment av sprayfärger oumbärliga för yrkesarbetare inom byggnadsindustri.

Trädmärkningsprodukter för skogs- och träindustrin

Våra produkter är idealiska för skogsförvaltning, mobilisering och/eller bearbetning av trä.

Linjemarkering och skyltning

För att strukturera utrymme, avgränsa ytor och optimera trafiken.

Märkfärg för evenemangsindustrin

Utmärkning, avgränsning av platser och signalering av riskområden eller nödsituationer under era evenemang.

Bättringsfärg för industri- eller jordbruksverksamhet

För att enkelt och snabbt återställa era underlag.

Industriellt underhåll och tekniska sprayer

Ett komplett sortiment för underhåll av utrustning, delar, kugghjul och byggutrustning.