Slide thumbnail
Upptäck mer

> Kan utrustas med en applikator för golvmarkeringstejp

> Rätlinjig Markering

> För släta och ojämna underlag

linjemarkeringssystem

Marknadens snabbaste

Linjemarkeringsfärg

SOPPEC LINE-sortimentets linjemarkeringsfärger uppfyller kraven för högpresterande linjemarkering och är hållbara, smutsbeständiga och rivhållfasta när de utsätts för mekanisk belastning från passerande maskiner. Våra linjemarkeringsfärger är utrustade med ett speciellt munstycke som ger en ren linje och förenklar användningen. Färgerna torkar snabbt och håller länge. SOPPEC LINE-markeringsfärger är idealiska för att optimera och förbättra säkerheten i fabriks- och lagerlokaler. Våra linjemarkeringsfärger används för att strukturera utrymmen, avgränsa ytor och optimera trafikflödet. Men de är också lämpliga att linjemarkera idrottsplaner eller parkeringar med.

Under 2021 lanserade Technima systemet SOPPEC PureSPRAY™ som bygger på Technimas omfattande expertis inom märksprayfärg. Systemet består av en unik kombination av färgsammansättning med flera pigment och en lösning med ”aerosol + spraymunstycke + vagn”, vilket garanterar en ren linje utan att några flänsar eller andra funktioner behövs för att hålla linjekvaliteten under kontroll.

Med SOPPEC PureSPRAY™-systemet följer också en tejpapplikator och självhäftande markeringstejp.

Ett brett sortiment av linjemarkeringsfärger

SOPPEC LINE-sortimentet av linjemarkeringsfärger består av:

TRACING 500: Lämplig för att linjemarkera ytor som inte är utsatta för hårt slitage, till exempel på privata parkeringar.

TRACING PRO: En hållbar, väl synlig och smutsavvisande lösning. Denna linjemarkeringsfärg är idealisk att använda på ytor som utsätts för hårt slitage. NSF-certifierad, kan användas i lokaler som används för förvaring eller tillverkning av livsmedelsprodukter. 

TRACING Sport (750 ml): Specialanpassad färg för att linjemarkera gräsytor.

 

När du ska välja en linjemarkeringssprayfärg för golv är det viktigt att tänka på vilken mekanisk beständighet linjemarkeringarna måste ha. Valet av färg beror på i vilken grad ytan kommer vara utsatt för hårt slitage.

 

SOPPEC LINE TRACING-produkterna är möjliga att använda för de flesta ändamål, oavsett om du ska linjemarkera inomhus eller utomhus.

 

Till våra linjemarkeringsfärger finns också appliceringstillbehör för golvmarkering och linjemarkeringsutrustning som är speciellt utvecklade för att ge rena, exakta markeringar av hög kvalitet.

 

I SOPPEC LINE-sortimentet hittar du även golvmarkeringsschabloner.

Lätta att använda

Används vända upp och ned. Ställ bara in appliceringshöjden utifrån materialet som används och beroende på vilken linjebredd som önskas.

FÖRE ANVÄNDNING: Skaka burken vänd upp och ned för att blanda färgen och fortsätt även en stund efter att du hör pärlorna tydligt i burken.

EFTER ANVÄNDNING: Lufta sprayburken vänd rakt uppåt efter användning (tills enbart gasen kommer ut) för att rensa ventil och munstycke.

Miljön och säkerheten kommer alltid i första hand

Våra linjemarkeringsfärger är fria från cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen (CMR) i kategorierna 1A, 1B och 2 vid en koncentration högre än det lagstadgade gränsvärdet 0,1 %.

De är formulerade utan hexan, metanol, toluen och xylen

Utan tungmetaller som bly (Pb) och kadmium (Cd)

Utan miljöfaroangivelse H412: ”giftigt för vattenlevande organismer” och inga skadliga långtidseffekter på ekosystemet

Vår märkning överensstämmer med förordning (EG) nr 1272/2008 och dess omarbetningar. (CLP-förordning (EG) nr 1272/2008; klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter)

Det finns 4 produkter.

Visar 1-4 av 4 objekt