"Noll påverkan" som mål

Med engagemang och medvetenhet om problemen förknippade med användarnas hälsa och påverkan på planeten utvecklar och formulerar Technima produkter med så få faropiktogram som möjligt men som fortfarande håller högsta kvalitet. 

För att upprätthålla denna kvalitetsnivå övervakar Technima regelverken hela tiden och ser till att standarder efterlevs samtidigt som de bästa råmaterialen väljs ut för att kunna erbjuda produkter och tjänster med ”noll påverkan” för människor och miljö.

"Noll påverkan" som mål

Med engagemang och medvetenhet om problemen förknippade med användarnas hälsa och påverkan på planeten utvecklar och formulerar Technima produkter med så få faropiktogram som möjligt men som fortfarande håller högsta kvalitet. 

För att upprätthålla denna kvalitetsnivå övervakar Technima regelverken hela tiden och ser till att standarder efterlevs samtidigt som de bästa råmaterialen väljs ut för att kunna erbjuda produkter och tjänster med ”noll påverkan” för människor och miljö.

Technimakoncernen har åtagit sig att

  • Göra miljöskydd, människors hälsa och ansvar för individen till villkoren för sin överlevnad 
  • Internt främja en genuin attityd till hållbar utveckling där social dialog, kunskapshöjande arbete, personalutbildning och organisation bidrar till att uppnå dessa högt ställda mål 
  • Agera som ambassadör för hållbar utveckling för sina kunder, leverantörer och partner 
  • Uppträda som ett socialt ansvarsfullt företag genom att tillämpa en policy för transparens, ständig förbättring och lyhördhet 
  • Bidra till att söka och utveckla allt säkrare produkter 
  • Följa och till och med förutse arbetsmiljöregler till en ekonomiskt godtagbar kostnad 
  • Göra sitt etiska och lagenliga beteende till grundregel i alla kommersiella initiativ.