Alla produkter

Underkategorier

 • BYGGARBETSPLATSER

  I mer än 15 år har Technimakoncernen tillverkat och sålt ett brett utbud av märkprodukter för professionell användning inom bygg och anläggning under starka varumärken SOPPEC och MERCALIN CONSTRUCTION. För markering och skyltning som är nödvändig i detta arbete erbjuder SOPPEC och MERCALIN CONSTRUCTION en rad olika fluorescerande och icke-fluorescerande märkfärger med standardiserade kulörer. Förutom märkfärger för bygg- och anläggningsarbeten finns det kompletterande tekniska produkter och markeringstillbehör för byggarbetsplatser som underlättar i konstruktionsarbetet eller efterbehandlingsarbetet: appliceringshandtag och pistolhandtag, snörslår med krita och pulver, markeringstejp, bitumensprayer med mera. Upptäck vårt sortiment som är särskilt framtaget för de mest krävande arbetarna!

  Certifierat kvalitets-, säkerhets- och miljöledningssystem

  Soppecs integrerade kvalitets-, säkerhets- och miljöledningssystem bygger på tre certifieringar: ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för hälsa och säkerhet. Inom dessa tre kompletterande områden går Soppecs strategi ut på att analysera och förebygga risker och kontinuerligt förbättra prestandan, kundnöjdheten och överensstämmelsen med lagkrav.
  Trippelcertifieringen har förnyats framgångsrikt vart tredje år alltsedan 2004.

  Förvaring och hantering av Soppec Construction-produkter

  Aerosoler ska förvaras i 15–25 °C temperatur och 50–60 % relativ luftfuktighet.

  Förvaringstid under ovanstående förhållanden före användning: lösningsmedelsbaserade märkfärger: 4 år för vattenbaserade märkfärger: 2 år

  Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.

  Förvaras åtskilt från antändningskällor. Får inte utsättas för värme eller direkt solljus.

  Som vid all annan hantering och förvaring är RÖKNING FÖRBJUDEN.

  Förpackning av Soppec Construction-produkter

  Alla våra aerosoler har en bruttovolym på 650 ml och en nettovolym på 500 ml.

  De packas på inplastade pallar med 75 stycken lådor innehållande 12 sprayburkar.

 • SKOGSBRUK

  Yrkesverksamma inom träindustrin använder produkterna i SOPPEC FOREST-sortimentet för att tillgodose behovet av märkning och markering i sina skogsvårdande, mobiliserande och/eller träbearbetande arbetsuppgifter. Detta sortiment är framtaget för behovet av precision, synlighet och hållbarhet inom en rad olika användningsområden. Sortimentet av fluorescerande och icke-fluorescerande märksprayfärg för träd med tillhörande produkter är mycket omfattande och uppfyller de mest krävande behoven för skogsarbetare.

   

  SOPPEC FOREST-sortimentet består också av flera kompletterande produkter för skogsbruk och trädmärkningstillbehör som är framtagna just för skogs- och träindustrin.

   

  Alla våra märksprayfärger för träd är försedda med en hatt som säkerställer precision i märkningen, en droppfri färg samt bekväm användning. De används vända uppåt.

   

  Certifierat kvalitets-, säkerhets- och miljöledningssystem

  Technimas integrerade kvalitets-, säkerhets- och miljöledningssystem bygger på tre certifieringar: ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för hälsa och säkerhet. Inom dessa tre kompletterande områden går Technimas strategi ut på att analysera och förebygga risker och kontinuerligt förbättra prestandan, kundnöjdheten och överensstämmelsen med lagkrav.

  Trippelcertifieringen har förnyats framgångsrikt vart tredje år alltsedan 2004.

   

  Förvaring och hantering av Soppec Forest-produkter

  Aerosoler ska förvaras i 15–25 °C temperatur och 50–60 % relativ luftfuktighet.

  Förvaringstid under ovanstående förhållanden före användning: lösningsmedelsbaserade märkfärger: 4 år för vattenbaserade märkfärger: 2 år

  Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.

  Förvaras åtskilt från antändningskällor. Får inte utsättas för värme eller direkt solljus.

  Som vid all annan hantering och förvaring är RÖKNING FÖRBJUDEN.

   

  Förpackning av Soppec Forest-produkter

  Alla våra aerosoler har en bruttovolym på 650 ml och en nettovolym på 500 ml.

  De packas på inplastade pallar med 75 stycken lådor innehållande 12 sprayburkar.

  Hälsa och säkerhet

  Säkerhetsdatablad finns tillgängliga på www.quick-fds.com

 • LINJEMARKERING &...

  Överallt där utrymmen behöver struktureras, ytor avgränsas eller trafikflödet optimeras används linjemarkering. Det kan vara i fabriks- eller lagerlokaler för att förbättra säkerheten och minska transportrisker enligt arbetsmiljöbestämmelser eller för att linjemarkera idrottsplatser eller privata parkeringar. För att möta dessa behov innehåller Technimas SOPPEC LINE-sortiment markeringslösningar som kombinerar användningen av linjemarkeringsfärger med golvmarkeringstillbehör, till exempel specialanpassade linjemarkeringsvagnar. Technima erbjuder också ett antal golvmarkeringsschabloner (bokstäver, siffror, symboler med mera), ett oumbärligt tillbehör för att få tydliga och synliga skyltar.

  Under 2021 lanserade Technima systemet SOPPEC PureSPRAY™ som bygger på Technimas omfattande expertis inom märksprayfärg. Systemet består av en unik kombination av färgsammansättning med flera pigment och en lösning med ”aerosol + spraymunstycke + vagn”, vilket garanterar en ren linje utan att några flänsar eller andra funktioner behövs för att hålla linjekvaliteten under kontroll.

  Med SOPPEC PureSPRAY™-systemet följer också en tejpapplikator och självhäftande markeringstejp.

  Förvaring och hantering av våra linjemarkeringsfärger

  Linjemarkeringsfärger ska förvaras i en temperatur på 15–25 °C och en relativ luftfuktighet på 50–60 %.

  Förvaringstid under ovanstående förhållanden före användning: lösningsmedelsbaserade märkfärger: 4 år för vattenbaserade märkfärger: 2 år

  Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.

  Förvaras åtskilt från antändningskällor. Får inte utsättas för värme eller direkt solljus.

  Som vid all annan hantering och förvaring är RÖKNING FÖRBJUDEN.

  Certifierat kvalitets-, säkerhets- och miljöledningssystem

  Soppecs integrerade kvalitets-, säkerhets- och miljöledningssystem bygger på tre certifieringar: ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för hälsa och säkerhet. Inom dessa tre kompletterande områden går Soppecs strategi ut på att analysera och förebygga risker och kontinuerligt förbättra prestandan, kundnöjdheten och överensstämmelsen med lagkrav.

  Trippelcertifieringen har förnyats framgångsrikt vart tredje år alltsedan 2004.

  Förpackning av våra linjemarkeringsfärger

  Våra linjemarkeringsfärger med en bruttovolym på 650 ml och en nettovolym på 500 ml/Tracing 500 ml packas på inplastade pallar med 75 lådor innehållande 12 sprayburkar.

  Våra sprayburkar med en bruttovolym på 1000 ml och en nettovolym på 750 ml packas på pallar med lådor innehållande sex sprayburkar.

 • EVENEMANG &...

  I samband med idrottsevenemang, festivaler och mässor – utomhus som inomhus, dagtid som nattetid – är märksprayfärger och spraylacker praktiska lösningar när platser ska avgränsas och farliga områden eller nödutgångar behöver märkas ut. Technimas SOPPEC EVENT-sortiment erbjuder produkter anpassade för alla dessa ändamål. Här hittar du temporära märkfärger (försvinner efter 1–2 månader) – idealiska för markeringar som snabbt ska blekna med tiden – effektfärger – fotoluminescerande färg, reflekterande färg och värmekänslig färg, viktiga för att markeringarna ska synas i mörker – kompletterande produkter för markering och skyltning – markeringskrita, markeringstejp, skyddslack, schabloner med mera. – Oumbärliga inom evenemangsindustrin och golvmarkeringstillbehör – för en ren och exakt applicering av sprayfärg.

  Förvaring och hantering av dina märkfärger för evenemang

  Märkfärger för evenemang ska förvaras i en temperatur på 15–25 °C och en relativ luftfuktighet på 50–60 %.

  Förvaringstiden före användning under de förhållanden som beskrivs ovan är:

  ·         2 år för effektfärger.

  ·         4 år för märkfärger.

  Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.

  Förvaras åtskilt från antändningskällor. Får inte utsättas för värme eller direkt solljus.

  Som vid all annan hantering och förvaring är RÖKNING FÖRBJUDEN.

   

  Förpackning av dina märkfärger för evenemang

  Alla våra märkfärger för evenemang har en bruttovolym på 650 ml och en nettovolym på 500 ml.

  ”Effektprodukterna” packas på inplastade pallar med 75 stycken lådor innehållande 6 eller 12 sprayburkar.

  Märkfärger packas på pallar med 75 stycken lådor innehållande 12 sprayburkar.

   

 • INDUSTRIFÄRGER

  Inom all industri- eller jordbruksverksamhet finns det behov att snabbt kunna skydda, bättra på, ytbehandla eller lackera om underlag och delar till utrustning och jordbruks- eller anläggningsmaskiner och liknande. Då kommer våra industrifärger väl till pass. SOPPEC COLORS består av ett brett sortiment av industrifärger framtagna för olika behov bland professionella användare inom tillverkningsindustrin och uthyrning av lantbruks- och anläggningsmaskiner i Europa. Förutom många RAL-industrisprayfärger baserade på akrylhartser innehåller SOPPEC COLORS en rad industriella beläggningar, galvaniserande färger och specialfärger avsedda för förberedning eller ytbehandling av underlag. 

  Allmänna rekommendationer för hur våra industrifärger ska användas

  • De flesta av våra industrifärger på sprayburk ska användas på rena, torra ytor och vid rumstemperatur (5 °C till 30 °C) för optimalt resultat.
  • SOPPEC industrifärger används vertikalt (vända uppåt).
  • Skakas väl före användning och regelbundet under användning. Lufta sprayburken vänd rakt nedåt efter användning för att rensa ventil och munstycke.
  • Det är viktigt att förvara våra industrisprayfärger i en frostfri miljö, helst i en temperatur på 15–25 °C och en relativ luftfuktighet på 50–60 %.
  • Genomsnittlig förvaringstid för bättringsfärger under ovanstående förhållanden är cirka ett år.
  • Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.
  • Förvaras åtskilt från antändningskällor. Får inte utsättas för värme eller direkt solljus.
  • Används helst i ventilerat utrymme.
  • Ska inte användas på elektrisk eller elektronisk utrustning.
  • Ska inte användas utomhus vid temperaturer under 10 °C, i starkt solljus eller i regn.
  • Som vid all annan hantering och förvaring är rökning förbjuden.

  Förpackning av våra industrifärger

  Bättringsfärger finns i 400 ml och 500 ml.

  Övriga industrifärger finns endast i 500 ml och i lådor med 12 sprayburkar.

 • TEKNISKA SPRAYER &...

  Inom såväl tillverkningsindustri som underhåll av jordbruks- och anläggningsmaskiner behövs tekniska, praktiska och effektiva sprayer för att rengöra, skydda och smörja olika delar, kugghjul, maskiner och verktyg. De tekniska sprayerna i SOPPEC PRO TECH-sortimentet är en effektiv och snabb lösning för att applicera fetter, rengöringsmedel och smörjmedel. Technima erbjuder ett brett sortiment av tekniska sprayer indelade efter funktion: SKYDD, RENGÖRING, SMÖRJNING. Det finns också ett sortiment av speciella flerfunktionsprodukter. De flesta av dem kan användas i alla riktningar och är därför lämpliga när både horisontella och vertikala ytor eller delar behöver underhållas. De tekniska produkterna i SOPPEC PRO TECH-sortimentet finns i flera förpackningsstorlekar (i nettovolym). 

   

  I SOPPEC PRO TECH-sortimentet av tekniska sprayprodukter hittar du framförallt:

    

  Allmänna rekommendationer för hur våra tekniska sprayer ska användas

  De flesta tekniska sprayer ska användas på rena och torra ytor och vid rumstemperatur (5 °C till 30 °C) för optimalt resultat. Det är viktigt att de förvaras i frostfri miljö. Genomsnittlig förvaringstid under ovanstående förhållanden är cirka ett år. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Får inte utsättas för värme eller direkt solljus. Som vid all annan hantering och förvaring är RÖKNING FÖRBJUDEN.

  Hälsa och säkerhet

  Säkerhetsdatablad finns tillgängliga på www.quick-fds.com

Det finns 50 produkter.

Visar 1-12 av 50 objekt