Temporär markeringsfärg

Våra temporära sprayfärger i EVENT-sortimentet är idealiska för att tillfälligt märka ut farliga områden eller säkerhetszoner, till exempel under idrottstävlingar eller andra evenemang. Det är färger som bleknar av sig själva med tiden, det vill säga inom högst en till två månader. Dessa temporära sprayfärger är väl synliga på både nära och långt håll och finns i flera kulörer: blå, grön, gul, orange, rosa, röd och vit. Det finns tre produkter att välja mellan: 2 kortvarig märkfärger, TEMPO TP och MERCALIN TS som är idealiska för korttidsmärkning (två månader), samt en mycket kortvarig märkfärg, TEMPO MARKER, som försvinner redan efter en månad eftersom den bleknar snabbare i solen (UV-ljus).

 

Våra temporära sprayfärger är försedda med Soppecs och Mercalins säkerhetshatten, som har samma kulör som färgen i burken. Denna hatt är mycket tålig mot stötar och fall och ger ett garanterat rent resultat utan dropp och stänk med optimal säkerhet.  

De temporära sprayfärgerna i EVENT-sortimentet fäster på alla slags ytor (grus, trä, asfalt, betong, gräs, mineraler, sand eller jord) och tas lätt bort på mekanisk väg. Våra färger är starkt fluorescerande och syns på långt håll.

EVENT-sortimentet erbjuder också en rad oumbärliga produkter för alla inom evenemangsindustrin. Bland annat finns det specialeffektfärger och golvmarkeringstillbehör. 

 

Fördelarna med våra temporära sprayfärger

Alla aerosoler är formulerade enligt reglerna för vår trippelcertifiering.

Det finns produkter som kan användas ned till mycket låga temperaturer tack vare högtrycksburkar och specifik drivgas.

 

Miljön och säkerheten kommer alltid i första hand

  • Våra temporära märkfärger är fria från cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen (CMR) i kategorierna 1A, 1B och 2 vid en koncentration högre än det lagstadgade gränsvärdet 0,1 %.
  • De är formulerade utan hexan, metanol, toluen och xylen
  • Utan tungmetaller som bly (Pb) och kadmium (Cd)
  • Utan miljöfaroangivelse H412: ”giftigt för vattenlevande organismer” och inga skadliga långtidseffekter på ekosystemet
  • Vår märkning överensstämmer med förordning (EG) nr 1272/2008 och dess omarbetningar. (CLP-förordning (EG) nr 1272/2008; klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter)

Det finns 3 produkter.

Visar 1-3 av 3 objekt