Slide thumbnailUpptäck mer

> 20% mindre VOC än Fluo TP

> 20% vatten

> Samma ledande resultat som Fluo TP

Vattenbaserad märkfärg

NY Fluo TP Hydro

BYGGARBETSPLATSER

I mer än 15 år har Technimakoncernen tillverkat och sålt ett brett utbud av märkprodukter för professionell användning inom bygg och anläggning under starka varumärken SOPPEC och MERCALIN CONSTRUCTION. För markering och skyltning som är nödvändig i detta arbete erbjuder SOPPEC och MERCALIN CONSTRUCTION en rad olika fluorescerande och icke-fluorescerande märkfärger med standardiserade kulörer. Förutom märkfärger för bygg- och anläggningsarbeten finns det kompletterande tekniska produkter och markeringstillbehör för byggarbetsplatser som underlättar i konstruktionsarbetet eller efterbehandlingsarbetet: appliceringshandtag och pistolhandtag, snörslår med krita och pulver, markeringstejp, bitumensprayer med mera. Upptäck vårt sortiment som är särskilt framtaget för de mest krävande arbetarna!

Certifierat kvalitets-, säkerhets- och miljöledningssystem

Soppecs integrerade kvalitets-, säkerhets- och miljöledningssystem bygger på tre certifieringar: ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för hälsa och säkerhet. Inom dessa tre kompletterande områden går Soppecs strategi ut på att analysera och förebygga risker och kontinuerligt förbättra prestandan, kundnöjdheten och överensstämmelsen med lagkrav.
Trippelcertifieringen har förnyats framgångsrikt vart tredje år alltsedan 2004.

Förvaring och hantering av Soppec Construction-produkter

Aerosoler ska förvaras i 15–25 °C temperatur och 50–60 % relativ luftfuktighet.

Förvaringstid under ovanstående förhållanden före användning: lösningsmedelsbaserade märkfärger: 4 år för vattenbaserade märkfärger: 2 år

Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Får inte utsättas för värme eller direkt solljus.

Som vid all annan hantering och förvaring är RÖKNING FÖRBJUDEN.

Förpackning av Soppec Construction-produkter

Alla våra aerosoler har en bruttovolym på 650 ml och en nettovolym på 500 ml.

De packas på inplastade pallar med 75 stycken lådor innehållande 12 sprayburkar.

Det finns 23 produkter.

Visar 1-12 av 23 objekt