Slide thumbnail
Upptäck mer

> Kan utrustas med en applikator för golvmarkeringstejp

> Rätlinjig Markering

> För släta och ojämna underlag

linjemarkeringssystem

Marknadens snabbaste

LINJEMARKERING & SKYLTNING

Överallt där utrymmen behöver struktureras, ytor avgränsas eller trafikflödet optimeras används linjemarkering. Det kan vara i fabriks- eller lagerlokaler för att förbättra säkerheten och minska transportrisker enligt arbetsmiljöbestämmelser eller för att linjemarkera idrottsplatser eller privata parkeringar. För att möta dessa behov innehåller Technimas SOPPEC LINE-sortiment markeringslösningar som kombinerar användningen av linjemarkeringsfärger med golvmarkeringstillbehör, till exempel specialanpassade linjemarkeringsvagnar. Technima erbjuder också ett antal golvmarkeringsschabloner (bokstäver, siffror, symboler med mera), ett oumbärligt tillbehör för att få tydliga och synliga skyltar.

Under 2021 lanserade Technima systemet SOPPEC PureSPRAY™ som bygger på Technimas omfattande expertis inom märksprayfärg. Systemet består av en unik kombination av färgsammansättning med flera pigment och en lösning med ”aerosol + spraymunstycke + vagn”, vilket garanterar en ren linje utan att några flänsar eller andra funktioner behövs för att hålla linjekvaliteten under kontroll.

Med SOPPEC PureSPRAY™-systemet följer också en tejpapplikator och självhäftande markeringstejp.

Förvaring och hantering av våra linjemarkeringsfärger

Linjemarkeringsfärger ska förvaras i en temperatur på 15–25 °C och en relativ luftfuktighet på 50–60 %.

Förvaringstid under ovanstående förhållanden före användning: lösningsmedelsbaserade märkfärger: 4 år för vattenbaserade märkfärger: 2 år

Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Får inte utsättas för värme eller direkt solljus.

Som vid all annan hantering och förvaring är RÖKNING FÖRBJUDEN.

Certifierat kvalitets-, säkerhets- och miljöledningssystem

Soppecs integrerade kvalitets-, säkerhets- och miljöledningssystem bygger på tre certifieringar: ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för hälsa och säkerhet. Inom dessa tre kompletterande områden går Soppecs strategi ut på att analysera och förebygga risker och kontinuerligt förbättra prestandan, kundnöjdheten och överensstämmelsen med lagkrav.

Trippelcertifieringen har förnyats framgångsrikt vart tredje år alltsedan 2004.

Förpackning av våra linjemarkeringsfärger

Våra linjemarkeringsfärger med en bruttovolym på 650 ml och en nettovolym på 500 ml/Tracing 500 ml packas på inplastade pallar med 75 lådor innehållande 12 sprayburkar.

Våra sprayburkar med en bruttovolym på 1000 ml och en nettovolym på 750 ml packas på pallar med lådor innehållande sex sprayburkar.

Det finns 16 produkter.

Visar 1-12 av 16 objekt