Mercalin RS Klarlack: Byggnadsfärg
search
  • Mercalin RS Klarlack: Byggnadsfärg

Mercalin RS Klarlack

Referens : 465108050

Mercalin RS Klarlack är en skyddspray som skyddar dina markeringar. Förlänger hållbarhetstiden. Skyddar mot ultraviolett strålning och mekaniskt stilage. 

 

BETA logo

See product's full description

Mercalin RS Klarlack

Färg : Klarlack
Volym: 500 ml

Kontakta oss

EGENSKAPER

  • Produktkomplementering
  • En mycket robust säkerhetshatt som kan öppnas med bara en hand
  • Torktid: 5-10 minuter
  • Täckning: mycket bra
  • Färglös

Mercalin RS Clear Coat - EN

Nedladdning (983.68KB)

Mercalin RS Klarlack - SV

Nedladdning (1.11MB)

465108050

Datablad

Produkttyp
Märkfärg för byggarbete
Markeringens hållbarhet
12 månader
Volym
500 ml
Förpackning
12 per låda, 900 aerosoler / pall, 75 kartonger / pall
Varumärke
MERCALIN

 

Hälsa och säkerhet

Ingen färgdimma eller droppar vd användning.
CLP etikett med 2 piktogram.

FARA

H222 Extremt brandfarling aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsid eller omtöcknad.

 

SÄKERHETSDATABLAD 

HÄMTA SÄKERHETSDATABLAD