TECHNIMA NORDIC KATALOGER

Hitta alla produktkataloger som erbjuds av TECHNIMA NORDIC.

 

MERCALIN MÄRKSPRAYFÄRG

Mercalin är det ledande märksprayvarumärket i Skandinavien vars erfarenhet möjliggör för företaget att producera sprayburkar som lever upp till kundernas speciella krav. Mercalin färg framställs av de bästa pigmenten och garanterar en ytmarkering av hög kvalitet för professionella användare. Sortimentet består av en mängd olika kulörer för att passa alla krav, bland annat när det gäller fluorescerande märkfärger.

Varumärkets mål är att utveckla produkter som både uppfyller kundernas behov och tar hänsyn till människor och miljön. Alla sprayburkar med märkfärg är försedda med en säkerhetshatt och en 360°-ventil. Denna säkerhetshatt har fått en modernare, starkare, blank design som underlättar för användaren att öppna den med bara en hand och förhindrar oavsiktlig sprayning.

Mercalin catalog cover

SE KATALOG > 

 

SOPPEC CONSTRUCTION

 

SOPPECs märkfärger för byggarbete har varit standarden inom byggindustrin och offentliga arbeten i mer än 15 år och var först med de patenterade säkerhetshattarna som ger användarna garanterad tillförlitlighet. Med sju olika produktsortiment kan SOPPEC möta de olika märkningsbehoven inom byggindustrin och offentliga arbeten: korttidsmärkning, temporär märkning, fluorescerande, icke-fluorescerande, miljövänligare (med en sammansättning som innehåller mer än 25 % vatten).

INFO

Till sprayfärgerna för byggindustri och offentliga arbeten används två olika säkerhetshattar:

 •          Den patenterade SOPPEC 1 ”TP”-hatten med en bas tillverkad av återvunnen plast för aerosoler som kan användas upp och ned: FLUO TP®, PROMARKER®, S MARK, HYDRO TP och TEMPO.
 •          En andra specialhatt 2 till IDEAL SPRAY® (för användning i flera riktningar).
 •          Alla aerosoler är sammansatta enligt reglerna för vår trippelcertifiering.
 •          Produkterna kan användas även vid mycket låga temperaturer tack vare våra högtrycksburkar och vår specifika drivgas.

Soppecs spraymärkfärger för byggarbete består av ett brett utbud av fluorescerande och icke-fluorescerande kulörer för färgkodning vid utmärkning av jordkabelnät.

catalogue SOPPEC CONSTRUCTION

SE KATALOG >  

 

SOPPEC FOREST

 

Märkfärgerna för skogsbruk från SOPPEC FOREST-sortimentet uppfyller behovet inom en rad olika användningsområden, från skogsförvaltning och avverkning till sågverk och virkeindustri.

Sortimentet är anpassat för behoven av precision, synbarhet och hållbarhet:

 •          Fluorescerande sprayfärger (FLUO MARKER, FLASH MARKER eller HYDRO MARK FLUO).
 •          Icke-fluorescerande sprayfärger (STRONG MARKER, HYDRO MARK eller STANDARD MARKER).

För att begränsa produkternas påverkan på miljön erbjuder SOPPEC dessutom ett vattenbaserat sortiment: HYDROMARK i sprayform och i patron som passar till Sylvagun, en markeringspistol som lanserades 2008 som är både lätt och ergonomisk för ökad komfort under skogsarbete.

 

INFO

 •          Alla aerosoler är sammansatta enligt reglerna för vår trippelcertifiering.
 •          Produkterna kan användas även vid mycket låga temperaturer tack vare våra högtrycksburkar (5 bar) och vår specifika drivgas.
 •          Alla våra skogsbruksprodukter används med ventilen vänd uppåt.

 

catalogue SOPPEC FOREST

SE KATALOG > 

 

 

SOPPEC EVENT

 

Vid sportevenemang och andra evenemang, utomhus eller inomhus, dagtid eller nattetid, ger sprayfärger och spraylacker den effektivaste och mest praktiska lösningen för utmärkning och skyltning, markering av farliga områden och för många andra situationer som kräver en snabb insats.

SOPPECs evenemangssortiment samlar alla produkter du behöver, som till exempel färger med specialeffekter (fotoluminiscens, retroreflekterande, termokromatiska färger) och markeringsfärger.

INFO

 •          Alla aerosoler är sammansatta enligt reglerna för vår trippelcertifiering.
 •          Produkterna kan användas även vid mycket låga temperaturer tack vare våra högtrycksburkar och vår specifika drivgas.
 •          Tempo Marker är försedd med den patenterade säkerhetshatten SOPPEC ”TP”.

 

 catalogue SOPPEC events

SE KATALOG > 

 

SOPPEC LINE 

catalogue SOPPEC line

SE KATALOG > 

 

SOPPEC COLORS

 

Inom all industri- och jordbruksverksamhet är det viktigt att kunna utföra snabba reparationer på skadade lackerade ytor (framförallt på maskiner och utrustning inom sektorer som jordbruk och offentliga arbeten), vilket gör lättanvända industriella sprayfärger ett självklart val för att applicera en kulör eller en skyddande eller täckande beläggning.

SOPPEC Colors erbjuder en mängd olika produkter som uppfyller de skiftande behoven bland personal som arbetar inom den europeiska tillverkningssektorn eller med uthyrning av jordbruks- och anläggningsmaskiner.

Förutom deras breda utbud av akryl- och alkydhartsbaserade RAL-färger erbjuder även SOPPEC Colors ett urval industrifärger för förberedelse eller lackering av många mycket varierande ytor: primer, galvaniserande färger med flera.

catalogue SOPPEC colors

SE KATALOG >  

 

SOPPEC PRO TECH

 

Lättanvända högpresterande produkter som rengör, skyddar och smörjer är viktiga inom en lång rad yrkesområden som industritillverkning, service av jordbruks- och anläggningsmaskiner samt underhåll och reparationer av komponenter, växlar, maskiner och verktyg av alla slag.

Tekniska aerosoler är en snabb och effektiv lösning för applicering av fett, rengöring och smörjmedel.

catalogue SOPPEC pro tech

SE KATALOG >