TRACING : Linjemarkering spray

TRACING® är en linjemarkeringsspray med ett bra pris/prestanda-förhållande. Det rekommenderas att använda linjemarkeringssprayen på ytor med litet slitage. Den är det bästa valet för utomhusmarkeringar. Applikation: optimera trafikledning, avgränsa zoner, linjemarkeringar inom- och utomhus, logistiklager, sportanläggningar, gräsplaner, cykelleder och parkeringsmarkeringar.

SundaHus certification logo

More details

I lager

Hämta säkerhetsdatablad


Datablad

Produkttyp Sprayfärg för linjemarkering
Typ av färg Icke-fluorescerande färg
Markeringens hållbarhet 12 månader
Volym 500 ml, 750 ml
Förpackning Kartong med 12 aerosoler, Kartong med 6 aerosoler
Varumärke SOPPEC

Mer information


  

 

EGENSKAPER

 

  • Utmärkt vidhäftningsförmåga.
  • Mycket väderbeständig och snabbtorkande: 15 till 20 minuter eller mindre.
  • Tydliga linjer tack vare det speciella munstycket.
  • Markeringens hållbarhet: ca 12 månader beroende på underlag och belastning av linjerna.
  • Användningstemperatur: +5 °C till 50 °C.

 

Linjebredd 5 till 10 cm (justerbar på vagnen)
Dessa värden är endast vägledande
Med 1 aerosol på 500 ml 12 x 500 ml aerosols Med 1 aerosol på 750 ml
1 skikt 2 skikt 1 skikt 2 skikt 1 skikt 2 skikt
med långsam applicering 50 m 25 m 600 m 300 m 100 m 50 m
snabb applicering 75 m 37 m 900 m 450 m 150 m 75 m

 

SPECIFIKATION

 

Lagring & hantering

Aerosolerna ska förvaras mellan 15 och 25 °c och i en relativ luftfuktighet på mellan 50 och 60 %.
Får ej utsättas för temperaturer över 50 °c.
Förvaras åtskilt från antändningskällor, värme och solljus.
Liksom vid all annan materialhantering och lagring rekommenderas särskilt att rökning är förbjuden.

 

Sammansättning

Bindemedel: akryl.
Pigment: mineral- och organiska pigment fria från bly och kadmium.
Lösningsmedel: komplex blandning fri från klorerat lösningsmedel och aromatiska föreningar (toluen, xylen etc.).
Drivgas: specifik blandning av isobutan och propan.

 

Applicering

Manuell eller med hjälp av vår appliceringsutrustning (4-hjulig vagn, pistolhandtag).
Torktid: 15 till 20 min.

 

Hälsa och säkerhet

Säkerhetsdatablad finns tillgängliga gratis på internet:
Https://ecoonline.Se/sok-sakerhetdatablad/.
Clp-märkning med ett enda piktogram.

picto inflammable

 

GENERELLA ANVÄNDNINGSVILLKOR

 

Oavsett markens skick bör följande villkor uppfyllas för bästa möjliga applicering av

TRACING®:

 

Korrekt preparering av ytan som ska målas är avgörande för att färgen ska fästa optimalt.
Rengör ytan väl så att den är fri från damm, smuts, fett etc.
Luftfuktigheten bör ligga på mellan 10 och 50 %.
Appliceringstemperaturen bör inte vara lägre än 5 °C.
För att få en linje av god kvalitet bör appliceringen av det första skiktet (grundskiktet) göras snabbt; däremot bör det andra och eventuellt tredje skiktet appliceras långsammare för att uppnå önskad täckning.

 

Rekommendationer efter typ av underlag :

 

BETONG

Före applicering av TRACING® på ny betong krävs minst 3 till 4 veckor för betongen att torka.

 

ASFALT

Före markering på ny beläggning av asfalt rekommenderas att man väntar i minst 15 dagar för att inte försämra markeringens kvalitet.

 

Särskilda villkor för syntetiska golv (plast, PVC, lackerade) och målade golv (epoxi, PUR).


Inom det här området finns det många typer av färg och det är möjligt att golvfärgen är inkompatibel med TRACING® (eller att det är problem med
vidhäftningsförmågan). Därför rekommenderar vi att man först gör ett test på den här typen av material.
• Linjerna kan skyddas med ett skikt av vårt lack PROTECT MARK för att ytterligare öka deras hållbarhet och resistent mot nedsmutsning

 

SÄKERHETSDATABLAD 

Hämta säkerhetsdatablad

 


Använd med