Gas Leak Detector Visa större

Gas Leak Detector

Läckagedetektor

Lagervara

Produkten gör det möjligt att kontrollera gasslangar under tryck och effektivt upptäcka läckor. Rekommenderas vid kontroll av gasslangar, tryckluftsanläggningar, kopplingar, kompressorer, luftslangar, däck och flänsanslutningar. Enkel att använda, flamsäker och inte frätande. Avlägsnas med vatten utan att skada miljön.

More details


Datablad

ProdukttypTekniska produkter
Volym500 ml
Förpackning12 per låda
VarumärkeSOPPEC

Ladda ner

Mer information


EGENSKAPER

 

  • Förpackning: 300 ml (storlek 400 ml)
  • Sammansättning: blandning av ytaktiva ämnen och korrosionshämmare
  • Utseende: lätt skummande, klar, färglös vätska
  • Drivmedel: kväve
  • VOC-EU g/l: 152 g/l
  • Relativ densitet (g/ml 20 °C): 1,017
  • Ångtryck vid 20 °C: 7,5–8,0 bar
  • Sprayflöde: 4,4 g/sek.

  

ANVÄNDNINGSRÅD

 

Applicera läckagedetektorn på området med misstänkt gasläckage. Bubblor visar sig där det finns ett läckage. Avlägsna eventuella rester med vatten.

  

Hälsa och säkerhet

picto inflammable

 

SÄKERHETSDATABLAD 

Hämta säkerhetsdatablad