Gas Leak Detector Visa större

Gas Leak Detector

Läckagedetektor

Produkten gör det möjligt att kontrollera gasslangar under tryck och effektivt upptäcka läckor. Rekommenderas vid kontroll av gasslangar, tryckluftsanläggningar, kopplingar, kompressorer, luftslangar, däck och flänsanslutningar. Enkel att använda, flamsäker och inte frätande. Avlägsnas med vatten utan att skada miljön.

More details

I lager

Hämta säkerhetsdatablad


Datablad

Produkttyp Tekniska produkter
Volym 500 ml
Förpackning 12 per låda
Varumärke SOPPEC

Mer information


EGENSKAPER

 

  • Förpackning: 300 ml (storlek 400 ml)
  • Sammansättning: blandning av ytaktiva ämnen och korrosionshämmare
  • Utseende: lätt skummande, klar, färglös vätska
  • Drivmedel: kväve
  • VOC-EU g/l: 152 g/l
  • Relativ densitet (g/ml 20 °C): 1,017
  • Ångtryck vid 20 °C: 7,5–8,0 bar
  • Sprayflöde: 4,4 g/sek.

  

ANVÄNDNINGSRÅD

 

Applicera läckagedetektorn på området med misstänkt gasläckage. Bubblor visar sig där det finns ett läckage. Avlägsna eventuella rester med vatten.

  

Hälsa och säkerhet

picto inflammable

 

SÄKERHETSDATABLAD 

Hämta säkerhetsdatablad