Air Duster Visa större

Air Duster

Tryckluftspray

Pro Tech Air Duster är ett kraftfullt redskap för att avlägsna damm och smuts tack vare det höga trycket som hjälper till att nå annars svårtillgängliga utrymmen. Produkten är luktfri och lämnar inga rester eller hinnor.

More details

I lager

Hämta säkerhetsdatablad


Datablad

Produkttyp Tekniska produkter
Volym 200 ml
Varumärke SOPPEC

Mer information


EGENSKAPER

  • Förpackning: 400 ml
  • Sammansättning: icke brännbar drivgasblandning
  • Renhet: 99,90%
  • Vatten: ‹= 10 ppm
  • Färglös
  • Luktfri

ANVÄNDNINGSRÅD

Sprayen kan användas i alla vinklar (360°). Skaka ej aerosolen före användning. Spraya med aerosolen i korta stötar då munstycket kan frysa vid långvarigt användande. Om munstycket fryser vänta en kort stund innan du använder den igen. Medföljande expansionsrör tillåter åtkomst i svårtillgängliga/utrymmen.

Hälsa och säkerhet

CLP etikett med 0 piktogram.

FARA


H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

SÄKERHETSDATABLAD

Hämta säkerhetsdatablad