FÖRSÄLJNINGSNÄTVERK FÖR TECHNIMA

 

ETT NÄTVERK SOM TÄCKER HELA EUROPA

 

TECHNIMA-gruppens försäljningsnätverk täcker en stor del av Europa. Det är indelat i 5 stora kommersiella områden som omfattas av vart och ett av dotterbolagen:

  • SOPPEC : Frankrike och Storbritannien
  • CIA - Technima SUD EUROPA : Medelhavsområdet
  • Technima CENTRAL : Centraleuropa
  • Technima NORDIC : Skandinavien
  • Technima BENELUX : Benelux-länderna


För att visa exakt vilka områden som omfattas av respektive dotterbolag, för markören över kartan. Klicka sedan på området eller länkarna längre ned för att få kontaktuppgifter till önskad återförsäljare.