TRACING SPORT : Linjemarkering för Gräsplaner

TRACING® SPORT är en linjemarkeringsspray som är särskilt framtagen för gräsplaner inom olika idrotter. Denna linjemarkeringsspray uppfyller de högsta kraven för kvalitativ linjemarkering. Den är mycket tålig och bränner inte gräset.

Denna linjemarkeringsspray används tillsammans med linjemarkeringsvagn: TRACING® SPORT som är särskilt avsedd för gräsidrottsplaner och andra applikationer.  

More details

I lager

Hämta säkerhetsdatablad


Datablad

Produkttyp Sprayfärg för linjemarkering
Typ av färg Icke-fluorescerande färg
Volym 750 ml
Förpackning Kartong med 6 aerosoler
Varumärke SOPPEC

Mer information


  

EGENSKAPER

 

  • Tydlig och exakt markering tack vare ett speciellt munstycke.
  • Snabbtorkande (15–20 min.)
  • Utmärkt täckförmåga.
  • Särskild sammansättning framtagen för att bevara gräset.
  • Väderbeständig för en permanent markering.

 

Linjebredd 5 till 10 cm (justerbar på vagnen) Dessa värden är endast vägledande Med 1 aerosol på 750 ml
1 skikt 2 skikt
med långsam applicering 100 m 50 m
snabb applicering 150 m 75 m

  

SPECIFIKATION

 

Lagring & hantering

Aerosolerna ska förvaras mellan 15 och 25 °c och i en relativ luftfuktighet på mellan 50 och 60 %.
Får ej utsättas för temperaturer över 50 °c.
Förvaras åtskilt från antändningskällor, värme och solljus.
Liksom vid all annan materialhantering och lagring rekommenderas särskilt att rökning är förbjuden.

 

Sammansättning

Bindemedel: akryl.
Pigment: mineral- och organiska pigment.
Fria från bly och kadmium.
Lösningsmedel: komplex blandning fri från klorerat lösningsmedel och aromatiska föreningar (toluen, xylen etc.).
Drivgas: specifik blandning av isobutan och propan.

 

Applicering

Manuell eller med hjälp av vår appliceringsutrustning (sportvagn).
Torktid: 15 till 20 min.

 

Hälsa och säkerhet

picto inflammable

 

GENERELLA ANVÄNDNINGSVILLKOR

 

För att få en linje av god kvalitet bör appliceringen av det första skiktet (grundskiktet) göras snabbt ; däremot bör det andra och eventuellt tredje skiktet appliceras långsammare för att uppnå önskad täckning.
För maximal synlighet rekommenderas applicering i 2 skikt (varav det första appliceras snabbt).
Applicering på vått eller fuktigt gräs ger en markering med sämre hållbarhet.
Bör helst appliceras på torr mark.

  

ANVÄNDNINGSRÅD

  • Används upp och ned, reglera appliceringshöjden med hjälp av den utrustning som används för att få önskad bredd på linjen.
  • FÖRE ANVÄNDNING: skaka aerosolen väl upp och ned för att blanda färgen noga, fortsätt även när kulorna hörs tydligt.
  • EFTER ANVÄNDNING: Rensa med munstycket uppåt (tills det bara kommer ut gas), för att rengöra ventil och munstycke.

 

SÄKERHETSDATABLAD 

Hämta säkerhetsdatablad

 


Använd med