Mercalin RS Klarlack: Byggnadsfärg Visa större

Mercalin RS Klarlack

Lagervara

Mercalin RS Klarlack är en skyddspray som skyddar dina markeringar. Förlänger hållbarhetstiden. Skyddar mot ultraviolett strålning och mekaniskt stilage. 

More details

Hämta säkerhetsdatablad


Datablad

Produkttyp Märkfärg för byggarbete
Typ av färg Icke-fluorescerande färg
Markeringens hållbarhet 12 månader
Volym 500 ml
Förpackning 12 per låda
Varumärke MERCALIN

Ladda ner

Mer information


EGENSKAPER

  • Produktkomplementering
  • En mycket robust säkerhetshatt som kan öppnas med bara en hand
  • Torktid: 5-10 minuter
  • Täckning: mycket bra
  • Färglös

SPECIFIKATION

 

Hälsa och säkerhet

Ingen färgdimma eller droppar vd användning.
CLP etikett med 2 piktogram.

FARA

H222 Extremt brandfarling aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärrmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsid eller omtöcknad.

 

SÄKERHETSDATABLAD 

Hämta säkerhetsdatablad

 


Använd med