Contact Cleaner Lubricant Spray Visa större

Contact Cleaner Lubricant Spray

Smörjspray för Elkontakter

Denna produkt är ett rengöringsmedel kombinerat med smörjolja och skydd av högsta kvalitet för att lösa upp rost. Den garanterar varaktig funktion utan avbräck på elektriska apparater. Produkten är inte frätande, den avlägsnar smuts och förbättrar  ledningsförmågan. Den minskar det mekaniska motståndet och ger ett varaktigt skydd mot fukt.

More details

I lager

Hämta säkerhetsdatablad


Datablad

Produkttyp Tekniska produkter
Volym 400 ml
Förpackning 12 per låda
Varumärke SOPPEC

Mer information


EGENSKAPER

  • Förpackning: 400 ml
  • Sammansättning: alifatiska kolväten och mineralolja
  • Utseende: klar färglös vätska
  • Drivmedel: propan-butan
  • VOC–CH %: 93%
  • VOC-EU g/l: 645 g/l
  • Relativ densitet (g/ml 20 °C): 0,694
  • Ångtryck vid 20 °C: 1,8–2,4 bar
  • Sprayflöde: 2,1 g/sek.

 

ANVÄNDNINGSRÅD

 

Skaka väl före användning. Se alltid till att elektronisk utrustning är avstängd före applicering. Rikta sprayen mot ytan som ska rengöras och spraya. Efter behandling, vänta med att slå på utrustningen igen tills produkten har torkat helt (efter +/- 15 minuter).

 

Hälsa och säkerhet

picto inflammablepicto dangereux

 

SÄKERHETSDATABLAD 

Hämta säkerhetsdatablad