Markörer för byggarbetsplatser Det finns 10 produkter

Visar 1 - 10 av 10 objekt
  • PROMARKER® är en märkspray med mycket lång varaktighet.  Denna icke-fluorescerande märkspray används som ett komplement till fluorescerande märkfärger. Applikation: identifieringsmärkning eller för att dölja andra markeringar, rördragning och byggarbete, markarbete, elektriska installationer. PROMARKER® har en patenterad SOPPEC säkerhetshatt.

  • FLUO TP® är marknadens mest fluorescerande märkspray och har högst synbarhet. Används för diverse markering inom följande områden: geodesi, vägbyggnad, markarbeten, rörläggning, bygg, elektriska installationer m.m. Enkel att använda med sin patenterade säkerhetshatt i samma kulör som färgen.

  • S MARK är en märkspray med bra kvalitet i förhållande till pris. Denna fluorescerande märkspray används inom offentliga arbeten och byggnation. Applikation: allmänna arbeten, vägunderhåll, rördragning, markarbete, byggarbete, kabelförläggning osv. Denna fluorescerande märkspray har en mycket hållbar SOPPEC säkerhetshatt.

  • TEMPO TP är en fluorescerande märkspray med mycket kort varaktighet. Denna kritbaserade spray är lätt ta bort med en högtryckstvätt, vattenstråle, borste m.m. Applikation: stadsmiljö, landskapsarkitektur, klassificerade eller skyddade områden m.m. Denna märkspray är enkel och säker att använda och har en patenterad SOPPEC säkerhetshatt.

  • IDEAL SPRAY® är en märkspray med lång varaktighet. Märksprayen har en 360°-ventil som gör det möjligt att utföra märkningar i valfri riktning. Applikation: tunnlar, avlopp, horisontella och vertikala snabblagningsytor, elektriska installationer, vägsystem, markarbete m.m. 

  • HYDRO TP är vår human- och miljövänliga märkspray som består av mer än 25 % vatten. Denna högfluorescerande märkspray (nästan lika mycket som FLUO TP) används främst inom offentliga arbeten och byggnation. Applikation: motorvägar, markarbete, rördragning, byggarbete och kabelförläggning. Den har en mycket hållbar SOPPEC säkerhetshatt.

  • Mercalin TS är en märkspray som används för tillfällig märkning och har därför begränsad hållbarhet. Denna märkspray kan användas på asfalt, betong, gräs eller grus på fotbollsplaner, tennis- och golfbanor. Den rekommenderas också för idrottsevenemang som t.ex. maratonlopp och cykeltävlingar.  Mercalin TS temporär märkspray levereras i 600 ml-burkar.

  • Mercalin RS är en mångsidig märkspray för byggarbetsplatser, vägar, byggnader, tunnlar, gruvor och geodesi. Denna märkspray används främst utomhus. Säkerhetshatten med 360°-ventil gör Mercalin RS märkspray enkel att använda. Mercalin RS kan användas på en mängd olika underlag (även fuktiga) som t.ex. asfalt, betong, gräs, grus, trä, sten och is.

  • Mercalin RS Klarlack är en skyddspray som skyddar dina markeringar. Förlänger hållbarhetstiden. Skyddar mot ultraviolett strålning och mekaniskt stilage. 

  • Mercalin Marker är en högkvalitativ märkspray med klara fluorescerande kulörer för märkning på byggarbetsplatser, vägar, byggnader, tunnlar, gruvor och geodesi. Säkerhetshatten med 360°-ventil gör Mercalin Marker märkspray enkel att använda. Märksprayen kan användas på en mängd olika underlag (även fuktiga) som t.ex. asfalt, etong, gräs, grus, trä, sten...

Visar 1 - 10 av 10 objekt